แม่2018 GEN Mom

แม่2018 GEN Mom

ขึ้นชื่อว่าแม่หน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ที่คุ้นเคยมาแต่ไหนแต่ไรคือการอยู่บ้านเลี้ยงลูก ทำอาหารในครัวดูแลจัดการภายในบ้านให้เรียบร้อยนั่นคือวีถีชีวิตที่เห็นจนชินตา แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการเป็นแม่อาจไม่ใช่แต่การอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เพราะแม่2018 นั้นมีอะไรที่ชิคๆ ให้ทำอีกเยอะ

Read More