วิธีเอาชนะ Friend Zone

วิธีเอาชนะ Friend Zone

การเอาชนะ Friend Zone เป็นวิธีที่ใครก็อยากเอาชนะเพียงแค่วิธีไหนเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะทำ ซึ่งข้อแรกที่ควรจะทำคือทำหน้าที่การงานของเราให้ดี ข้อที่สองคือต้องดูแลเอาใจใส่เขาบ้าง ข้อทึ่สามอย่าลืมทำตัวเองให้สวย และอย่าลืมให้ความสำคัญซึ่งกันและกันบ้าง เพื่อให้ความเป็นเพื่อนมีความพิเศษบ้าง แค่นี้ก็พร้อมที่จะก้าวออกจาก Friend Zone แล้ว

Read More