สวยเพราะ (กล้า) เปลี่ยน

สวยเพราะ (กล้า) เปลี่ยน

ความกลัวเป็นสิ่งที่เราส้รางขึ้นมาเอง ความกลัวเป็นสิ่งที่มีในทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแต่ละคนจะมีความกลัวที่แตกต่างกัน เช่น บางคนกลัวการเข้าสังคม บางคนกลัวการพูดคุยกับคนแปลกหน้า  หรือบางคนกลัวผลไม้ กลัวผัก ก็ล้วนแต่เป็นความเข้าที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้น แค่เอาชนะความกลัวได้ชีวิตก็มีความสุข

Read More