10 ความเชื่อ เกี่ยวกับการร้อยไหม

10 ความเชื่อ เกี่ยวกับการร้อยไหม

การร้อยไหมเป็นศาสตร์ความสวยอย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ยังยึดติดกับข้อจำกัดและความเชื่อเก่าๆของการร้อยไหมในสมัยก่อนที่ในเวลานี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทั้งเรื่องของวัสดุที่ถูกพัฒนา เทคนิคของแพทย์ และความเชี่ยวชาญของแพทย์รวมถึงผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

Read More