Cheek Contour​ ลดโหนกกว้าง สร้างมิติใบหน้า

Cheek Contour​ ลดโหนกกว้าง สร้างมิติใบหน้า

โหนกแก้มแบ่งเป็น 2 ส่วนคือโหนกหน้ากับโหนกข้าง โหนกข้างหากมีมากจะทำให้ดูหน้าบานและใหญ่ และโหนกหน้าจะทำให้ดูหน้าเด็กละมุน โดยวิธีการลดและเพิ่มโหนกแก้มนั้นมีหลายวิธีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องศัลยกรรมและไม่เป็นอันตราย ซึ่งการฉีดไหม ร้อยไหมเป็นการเพิ่ม และลดโหนกแก้มที่ปลอดภัยลดได้เร็ว ลดได้จริง และได้สร้างแก้มส้มได้ด้วยเนื้อเยื่อของตนเอง

Read More