Pinochi Nose จมูกโด่งสวยไว ไม่ใช่เรื่องโกหก Vs Diamond Nose ดั้งโด่งสันคม มีมิติ

จมูกโด่งสวยไว ในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกอีกต่อไป เพราะเรามีเทคนิคและตัวไหมชนิดต่างๆที่จะทำให้สวยจมูกโด่งได้ในพริบตายิ่งกว่าพิน็อคคิโอในนิทาน

Read More