บริจาคเงิน มูลนิธิรามาธิบดี.jpg
 
 

วลีรัตน์คลินิก บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

วลีรัตน์คลินิก โดย แพทย์หญิง วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และผู้บริหารร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนเพื่อกองทุนจักษุวิทยา และซื้ออุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ยากไร้

 
บริจาคเงิน.jpg
บริจาคเงิน มูลนิธิรามาธิบดี.jpg
 

เนื่องจาก แพทย์หญิงวลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตา และรู้ซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของการมองเห็น ว่าการมองเห็นเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้่น และการมองเห็นสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆได้มากมาย จึงให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตา

อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาตัวจากโรคภัยต่างๆจึงมีความคิดว่าทางองค์กรสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้

โดย วลีรัตน์คลินิก มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมูลนิธิจะได้ใช้ประโยชน์จากเงินสมทบทุนจำนวนนี้ไม่มากก็น้อย และสัญญาว่าจะมีการจัดกิจกรรมที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หมอกวาง
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี