อ.หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

SKILLS

 • ฉีดไหม Lipo Lifting, Chin up, Ruby no.5,Pailin, Amber, Aquamarine, Diamond Nose, Pinochi Nose

 • ร้อยไหม minimal, grand diamond, emerald, great ruby, pink rose

 • time machine program

 • botox

 • filler

 • Anti Aging


 • แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและปรับรูปหน้าโดยไม่ศัลยกรรม และการดูแลรูปร่าง

 • วิทยากรผู้ฝึกสอน TIME MACHINE FACE LIFT, ROSE LIFTING, LIPO-LIFTING TECHNIQUE

Certification:

 • A MINT Expert Meeting 2017 Seoul, South Korea

 • “Introduction workshop” 2015 KCCS Thailand Membership Course

 • Training at the LDK Workshop on 3D Fine Thread Contouring: A new Approach with TT Tightening Thread

 • The 2nd iClass Anatomy cadaver Course ASIA at Siriraj Training and Education center for Clinical Skill (SitEC)

 • Experience “Eternel Lipofit Firm & Slim”

 • TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop