แอลกอฮอล์ก็มีข้อดี

แอลกอฮอล์ก็มีข้อดี

สิ่งที่เข้าใจมาตั้งนานคือแอลกอฮอล์มีข้อเสียมากมาย แต่ความจริงแล้ว แอลกอฮอล์หากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน ทั้งช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือด หัวใจ และเบาหวานชนิดที่ 2 แต่หากดื่มในปริมาณที่มากเกินไปก้สร้างผลเสียให้ร่างกายเช่นกัน

Read More