เข้าใจความสวย เพิ่มความงามด้วยการเอาใจใส่ - หมอคิมบอม นพ.ชยากร พงษ์พยัคเลิศ

เข้าใจความสวย เพิ่มความงามด้วยการเอาใจใส่ - หมอคิมบอม นพ.ชยากร พงษ์พยัคเลิศ

แพทย์ผู้เอาใจใส่ ใส่ใจรายละเอียดต่อข้อมูลของคนไข้ อธิบายให้เข้าใจได้โดยละเอียด แก้ปัญหาให้คนไข้อย่างตรงจุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและพึงพอใจมากที่สุด

Read More