อ.หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

อ.หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้อยไหม ผู้ค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับรูปหน้าของผู้หญิงให้สวยได้รูปอย่างน่าเชื่อถือ และเป็นผู้ก่อตั้งคลินิกที่ได้รับการเชื่อมั่นด้านการร้อยไหมอันดับหนึ่งของประเทศไทย

Read More