กระเช้าสาดไหมหน้าเล็ก

 • Lipo X 4 เส้น
 • ChinLine 6 เส้น
 • Botox หรือ Filler 1cc
 • Made collegen 1 ครั้ง
 • set ฟื้นฟูผิว 1 ชุด
29,999 บาท รับกระเช้าหน้าเล็ก คลิก

กระเช้าสาดไหมหน้าเด็ก

 • Ruby No.5 8 เส้น
 • Ruby Nex 6 เส้น
 • AquaMarine 20 เส้น
 • Growth Factor 3 ครั้ง
 • Set ฟื้นฟูฟิว 1 ชุด
49,999 บาท รับกระเช้าหน้าเด็ก คลิก

กระเช้าสาดไหมหน้าเป๊ะ

 • Emerald 6 เส้น
 • Ruby Nex 6 เส้น
 • Pailine หรือ Amber 6 เส้น
 • Collagen Drip 3 ครั้ง
 • Set ฟื้นฟูผิว 1 ชุด
99,999 บาท รับกระเช้าหน้าเป็ะ คลิก