Waleerat Reward

ของรางวัลประจำเดือนพฤษจิกายน

 

 หมายเหตุ*
1. ของมีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบที่หน้าสาขา หรือ Line@Waleerat Prime
2. สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ สามารถติดต่อขอรับของรางวัลที่หน้าสาขา หลังใช้บริการ