FaceLine เก็บกรอบหน้าสลายแก้มล่าง

FaceLine เก็บกรอบหน้าสลายแก้มล่าง

FaceLine โปรแกรมใหม่ของวลีรัตน์คลินิกที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนทีมีปัญหาแก้มห้อยย้อยหรือที่เรียกว่า “ แก้มล่าง” โดยการใช้ตัวไหมเคลือบตัวยาสลายไขมัน ฉีดเข้าไปเพื่อสลายไขมันที่อยู่บริเวณแก้มล่าง เส้นไหมยังสร้างคอลลาเจนให้ชั้นผิวหนังทำให้ผิวหนังอิ่มฟูนอกจากจะทำให้กรอบหน้าชัดและยังทำให้ผิวหนังฟูอีกด้วย

Read More