Sygmalift HIFU ลิฟต์หน้าเรียวด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

Sygmalift HIFU ลิฟต์หน้าเรียวด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับร่องรอยแห่งวัยที่โชว์ให้เห็นบนผิวหน้า จึงมีตัวช่วยทรีทเมนต์ผิวให้เลือกใช้เหมาะกับปัญหาแต่ละรูปแบบ เช่น การใช้ครีมบำรุงทาผิว การทำเลเซอร์ การใช้เทคโนโลยีจากคลื่นอัลตราซาวด์ อย่าง Sygmalift hifu และ Ultherapy ซึ่งเป็นวิธี Non-Invasive รูปแบบหนึ่ง

Read More