W EXCLUSIVE LANE

“ไม่อยากนั่งรอคิวทำสวยใช่มั้ย?”

รู้หรือไม่ วลีรัตน์มีบริการพิเศษ

“W Exclusive Lane” มาปุ๊บเข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องรอคิว

บริการ W Exclusive Lane เหมาะกับใคร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บริการ Exclusive Lane พร้อมให้บริการสำหรับผู้จองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ท่านสามารถติดต่อได้ช่องทาง Line : @waleerat

2. Exclusive Lane มีให้บริการในจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อวัน เฉพาะวลีรัตน์คลินิก

3. บริการนี้สามารถใช้บริการ ห้องรับรองพิเศษได้ที่ วลีรัตน์คลินิก สาขา สยามสเเควร์เท่านั้น

ขั้นตอนจองบริการ

คุณสามารถจองบริการ W Exclusive Lane จัดการบุ๊คกิ้งคิวก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในราคาการจองล่วงหน้า

*ค่าจองคิว 5,000 บาท จะถูกหักจากค่าบริการความงามที่คุณเลือกใช้บริการ