ทริปเที่ยววัด.jpg

9:09 น. - 11:30 น.

เริ่มต้นออกเดินทางจาก เกตเวย์เอกมัย 10:00 น. ไปยังวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก หรือเรียกโดยย่อว่า “วัดพระรามเก้า” เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เป็นวัด ธรรมยุติกนิกาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น

วัดของพ่อ วัดพระราม ๙ ถูกขนานนามว่าเป็นวัดของพ่อเนื่องจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณไกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

วัดที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย พระอุโบสถออกแบบโดยนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น (อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) เน้นความเรียบง่ายและประหยัดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เครื่องบนทำอย่างไทย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นปูนปั้นสีขาว หน้าขันเป็นปูนปั้นลายดอกพุดตานปิดทองเฉพาะที่ตราพระราชลัญจกร

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย(ปางชนะมาร) ได้รับการออกแบบจาก เรืออากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ซึ่งเป็นสถาปนิกของกรมศิลปากร และได้มอบให้อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน คณบดีคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ปั้น

 

สถานปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกลางเมืองให้บุคคลทั่วไปที่กำลังมีความไม่สบายใจหรือความเครียดให้มาหา “ความสุขทางใจ” และผ่อนคลายความทุกข์ได้

 

วัดต้นแบบ วัดพระราม ๙ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นต้นแบบของวัด ที่มีความพอเพียง เรียบง่าย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเมืองให้มีความผูกพันกับพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรได้เข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เผยแพร่ศีลธรรมจริยธรรม และเพื่อเป็นตัวอย่างการประสานความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยราชการต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ

พระพุทธรูป.jpg
 
W Trip

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บ้านไอซ์ ทองหล่อ

ร้านอาหารไทยจากปักษ์ใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่จัดจ้าน ร้านบ้านไอซ์ได้นําวัตถุดิบแบบดั้งเดิมมาเสิร์ฟให้ คุณได้ลิ้มลองกันแบบ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางลงไปภาคใต้กันอีกต่อไป

14 :00 น. นวดแผนไทย ณ ร้าน Health Land

สปาชื่อดังที่โดดเด่นในเรื่องการนวดด้วยที่  บรรยากาศอบอุ่นด้วยสไตล์แบบไทยๆ สร้างความผ่อนคลายด้วยกลิ่นบำบัดต่างๆด้านใน ทำให้คุณผ่รู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจ

นวดไทย.jpg