W Trip

9:09 น. - 11:30 น.

เริ่มต้นออกเดินทางจาก เกตเวย์เอกมัย 10:00 น. ไปยังวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือเรียกโดยย่อว่า วัดธรรมมงคล เป็นวัดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก ซึ่งพระธรรมมงคลญาณใชัเป็นที่พักธุดงค์ ในระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพฯ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีศรัทธาจึงมอบที่ให้และได้สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2506 ร่วมสักการะและเยี่ยมชม

 

พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย ชั้นบนสุดบรรจุพระเกศาพระอุรังคธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากประเทศบังคลาเทศ ฐานเจดีย์เป็นทรง 4 เหลี่ยม สูง 94.78 เมตร มี 14 ชั้น ประกอบด้วยห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชภัฏฯ ส่วนฐานเจดีย์เป็นโรงเรียน ครูสอนสมาธิ (สถาบัน พลังจิตตานุภาพ) ประกอบด้วย ห้องเรียนขนาดใหญ่ รองรับนักศึกษาครั้งละประมาณ 500 คน มีห้องเดินจงกรม ห้องนั่งสมาธิ ถ้ําวิปัสสนา ห้องอาหาร และห้องประชุม

พระหยกเขียว ประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังคาแบบโดมแก้ว เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีนาม ว่า "พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย" เป็นหยกชิ้นใหญ่นี้ได้ถูกค้นพบที่ใต้ทะเลสาบน้ําแข็งในประเทศแคนนาดา

 

ถ้ําวิปัสสนา ตั้งอยู่ในบริเวณสวนของวัด มีเนื้อที่ 4 ไร่ จําลองบรรยากาศการปฏิบัติในป่า-ถ้ํา เพื่อเข้าไปนั่งสมาธิ และฟังธรรมในถ้ําได้โดยปราศจากกังวลจากสัตว์ป่า ปากถ้ํามีประตูมุ้งลวดจุคนได้กว่า 200 คน ล้อมรอบด้วยสวนป่า มีไม้ดอกไม้ใบ สระน้ําและเนินเขาซึ่งให้บรรยากาศร่มรื่น

 

ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของวัด ในหมู่บ้านรังสิยา เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้ฆราวาสผู้มาปฏิบัติธรรม และมีที่พักซึ่งภายใน มีห้องพักแบบโรงแรม 80 ห้อง จุผู้มาปฏิบัติได้ ประมาณ 180 คน แบ่งห้องพักเป็นกลุ่มๆ เพื่อไม่ให้แออัดและไม่รบกวนกัน มีทั้งห้องเดียว ห้องคู่ และห้องรวมสําหรับ ครอบครัว ทุกห้องมีเตียง ที่นอนสปริง หมอน ผ้าปูที่นอน ตู้เสื้อผ้า และเครื่องปรับอากาศ ไว้อํานวยความสะดวกรองรับผู้มาปฏิบัติสมาธิ พักค้างคืนได้ตั้งแต่ 3 วันถึง 7 วัน มีห้องนั่งสมาธิ บริเวณจงกรม มุมหนังสือธรรมมะ และห้องอาหารให้บริการผู้มาเข้าอบรม

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล เป็นสถาบันที่มีหน้าที่สอนหลักสูตรครูสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไป ทําการสอนเกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้เล่าเรียนศึกษามาจากพระอาจารย์ใหญ่ทางวิปัสนา ได้แก่ พระอาจารย์มั่น และพระอาจารย์กงมา รวมถึงประสบการณ์ชีวิตในการปฏิบัติสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์เองกว่า 60 ปี นอกจากผู้เรียนจะได้เข้าใจการทําสมาธิ ทั้งสมถะ-วิปัสสนาอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิให้แก่บุคคลอื่นได้โดยถูกต้องด้วย

W Trip
 
W Trip

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บ้านไอซ์ ทองหล่อ

ร้านอาหารไทยจากปักษ์ใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่จัดจ้าน ร้านบ้านไอซ์ได้นําวัตถุดิบแบบดั้งเดิมมาเสิร์ฟให้ คุณได้ลิ้มลองกันแบบ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางลงไปภาคใต้กันอีกต่อไป

14:00 น. สปา นวดเท้า ณ ร้าน TAZiTA Spa and Art Design

ร้านสปาชื่อดังที่นําเอาศาสตร์แห่งการรักษา และศิลปะแห่งความงามรวมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้ทั้งกายและใจ

นวดไทย.jpg

14 :00 น. นวดแผนไทย ณ ร้าน Health Land

สปาชื่อดังที่โดดเด่นในเรื่องการนวดด้วยที่  บรรยากาศอบอุ่นด้วยสไตล์แบบไทยๆ สร้างความผ่อนคลายด้วยกลิ่นบำบัดต่างๆด้านใน ทำให้คุณผ่รู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจ