WALEERAT CARE

AW.png

สวัสดีค่ะ , ท่านสมาชิกวลีรัตน์คลินิก

วลีรัตน์แคร์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า เราได้ปรับปรุงการให้บริการหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา

บางข้ออาจมีเรื่องที่ท่านสมาชิกได้แนะนำมาแล้วในทุกช่องทาง เราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ 


บริการที่เราได้มีการปรับปรุงในเดือนนี้มีดังนี้

  • เพิ่มช่องทางแนะนำ ติชมการให้บริการทางเว็บไซต์ Line@ และหน้าสาขา

  • เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ดูแลที่สาขาสยามสแควร์

  • ปรับปรุงเรื่องเสียงเพลง และกลิ่นหอมทุกสาขาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

  • เพิ่มระบบคะแนนสะสมให้ท่านสมาชิกได้เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์สุด Exclusive

เรื่องราวที่เรากำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อท่านความพึงพอใจสูงสุดของท่านสมาชิกวลีรัตน์

  • บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ในรูปแบบ Debit card

  • คะแนนสะสมจากวลีรัตน์ที่สามารถนำไปแลกสินค้า บริการ กับบริษัทชั้นนำได้

  • คะแนนสะสมพิเศษ เพื่อการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

  • ระบบติดตามผล Waleerat Care ติดตามการรักษา และคำแนะนำหลังทำ เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด


ถ้าท่านสมาชิกต้องการให้เราปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติม
สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ผลการรักษา
การให้บริการหน้าสาขา
การติดตามผล
การให้ข้อมูลการรักษา
สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก